27 september 2007

FRA:s GD på övervakningsseminarium

Den 19 september arrangerade Svenska Helsingforskommittén och Föreningen Ordfront ett seminarium med titeln "Övervakning - ett hot mot den fria åsiktsbildningen" på ABF-huset i Stockholm. En av paneldeltagarna var Ingvar Åkesson, som är generaldirektör för Försvarets Radioanstalt FRA.

Jag var där, och kan ge ett snabbt referat.

Anna Wigenmark från Svenska Helsingforskommittén var moderator, och det var fyra talare i den här ordningen:

Alice Åström (v) skulle ha varit talare, men hon hade fått lämna återbud för att hon låg hemma och var sjuk.

Ingvar Åkesson sa ungefär det han brukar säga, alltså att det här är nödvändigt för Sveriges säkerhet och att det inte alls handlar om någon massövervakning och att alla som kritiserar förslaget har missförstått det. FRA måste få rätten att "signalspana" i svenska kablar för att vi regeringen ska kunna göra omvärdsanalyser och skydda de svenska trupperna i Afghanistan och hitta människosmugglare och terrorister. Fast om man hittar några misstänkta människosmugglare eller terrorister ska man förstås sluta spana på dem, för det är ju polisens uppgift att spana på misstänkta. Typ.

Staffan Danielsson sa att man från centerns sida hade varit tveksam till det här förslaget, men att man nu hade fått till så många nämnder som skulle granska underrättelseverksamheten att det inte var något att oroa sig för längre.

Urban Löfqvist och Agneta Lindblom Hultén sa också ungefär vad de brukar säga, nämligen att journalister och det fria ordet är utsatt för attacker i hela världen, respektive att de senaste årens alla nya övervaknings- och tvångsmedelslagar i Sverige är ett stort och allvarligt hot mot meddelarfriheten och i förlängningen pressfriheten och yttrandefriheten.

Själv ställde jag två stycken frågor till panelen. Den första var till Ingvar Åkesson:

- Du pratar om att FRA behöver få avlyssna trafik som passerar gränsen i svenska kablar för att vi ska kunna skydda våra trupper i Afghanistan. Är det verkligen vanligt förekommande att afghanska gerillakrigare använder svenska mejlservrar för att planera sina attacker?

Efter lite hummande svarade Åkesson ungefär att "nej, det var det väl inte, i synnerhet med tanke på att det knappast finns några kablar överhuvudtaget i Afghanistan". Även om han inte riktigt sa det rent ut uppfattade jag det som att han höll med om att det argumentet inte hade så mycket substans i sig. Varför han och FRA ändå har använt det i debatten framgick inte av svaret.

Min andra fråga var till Staffan Danielsson (c):

- Du sa i ditt anförande att den nyinrättade nämnden skulle godkänna alla sökbegrepp i förväg innan FRA fick använda dem, men under det öppna utskottsförhöret i riksdagen sa FRA att det var en teknisk omöjlighet att förhandsgranska alla sökbegreppen. Vad är det som gäller?

Här kom Ingvar Åkesson in och bekräftade att själva sökbegreppen inte var möjliga att förhandsgranska. Just nu har de en kvarts miljon parametrar till sökningen, så det lämpar sig inte för någon nämnd att gå igenom.

Det som framkom efter att Danielsson och Åkesson hade bollat lite fram och tillbaka var att det ska fungera så att granskningsnämnden godkänner några sökbegrepp, men sedan ska FRA själva "förfina" de sökbegreppen.

Alltså i klartext: den politiskt tillsatta nämnden godkänner några sökbegrepp, men sedan utformar FRA på egen hand andra sökbegrepp som används i de faktiska sökningarna.

Hur man kan anse att det är en tillfredsställande kontroll som gör att man kan myndigheten fria händer att bygga upp den tekniska infrastrukturen för generell massavlyssning av den svenska kabeltrafiken begriper inte jag, men jag tyckte inte att det var någon särskild mening med att ställa den frågan.


Seminariet diskuterades i Piratpartiets forum i den här tråden.


Bloggen Christian Engström (pp) har flyttat. Kommentera gärna det här inlägget på nya stället.

Inga kommentarer: